„Piatra” pe care am zidit fundația noastră: Gravissimum educationis

„Piatra” pe care am zidit fundația noastră: Gravissimum educationis

Ne apropiem cu pași repezi de împlinirea a 3 ani de la înființarea legală a Fundației “Anton Durcovici”, cea care are ca principal obiectiv deschiderea școlii catolice la Roman. Un deziderat la care am aderat liberi și încurajați de declarația despre educația creștină “Gravissimum educationis”, promulgată de către episcopii adunați la Conciliul Vatican II.

Pe 28 octombrie a.c. se împlinesc 55 de ani de la scrierea hotărârilor care alcătuiesc acest document, dar cu toate acestea ele au rămas valabile și de actualitate. Rolul primordial al școlilor a fost și este intens discutat, însă de atunci și până acum “școala catolică” a devenit nu doar o sintagmă cunoscută în numeroase țări, ci un mijloc prin care s-a construit o “lume mai umană”.

Documentul îi numește pe tineri “speranța Bisericii” și îi încurajează accetuând rolul mijloacelor de comunicare socială, al asociațiilor de cultură spirituală și fizică și mai ales al școlilor. Școala catolică nu înseamnă mai puțin decât celelalte școli, ea urmărește aceleași exigențe de formare intelectuală, însă privește și dincolo de acestea, la omul integru care are nevoie de o conviețuire strânsă între trup și suflet. Dezideratul nostru, al membrilor din fundație a fost încă de la început această simbioză care trebuie să existe. 

Conciliul reafirmă dreptul Bisericii de a întemia și conduce în mod liber școli de toate felurile și gradele și reamintește că exercitarea unui astfel de drept contribuie în cel mai înalt grad la ocrotirea libertății de conștiință și a drepturilor părinților, precum și la progresul culturii. 

Grădinița de care municipiul Roman se bucură în ultimii ani – “Grădinița Anton Durcovici” – caută să se apropie cât mai mult de acest ideal de școală catolică, chiar dacă școala catolică poate îmbrăca forme diferite. Frecventată de o majoritate de copii ce au o confesiune diferită, grădinița își arată disponibilitatea spre necesitățile locale. Iar raporturile care se creează între colectiv, copii și părinți sunt dintre cele mai sincere. 

Privită în ansamblul ei, școala include și această “bază a educației” care pornește de la vârste fragede. O amprentă bine lăsată poate contura adultul de mâine, ce se va regăsi într-o societate mai bună în care vrem să trăim. 

Împlinirea celor 3 ani de la înființarea Fundației “Anton Durcovici” trebuie să aducă tuturor membrilor indiferent de statutul lor, bucuria primului pas făcut spre această direcție și mulțumirea “că nu s-au dat înapoi de la nici un sacrificiu pentru a ajuta școlile catolice să-și îndeplinească menirea” așa cum Sfântul Conciliu îi îndeamnă călduros pe păstori și pe toți creștinii. 

Dragoș Toma, director Fundația “Anton Durcovici”

FundatiaDurcovici

Lasă un mesaj